REKUPERATORY - NOWOCZESNA WENTYLACJA

Podstawą prawidłowej rekuperacji jest odpowidnio dobrany sprzęt i fachowy montaż. Postaw na najlepszych!
Kup tą stronę

Zainwestuj w skuteczną rekuperację

Montaż dobrej klasy rekuperatora jest obecnie standardem w domach pasywnych i energooszczędnych. Sprawdź naszą bezkonkurencyjną ofertę na rekuperatory!

Rekuperacja – sposób na oszczędności i lepsze samopoczucie

Rekuperator to specjalne urządzenie, stanowiące główny punkt wentylacji mechanicznej domu. Wyposarzony jest w wymiennik termiczny, mający na celu  odzyskiwanie ciepła dzieki  przekazowi energii między dwoma strumieniami powietrza. Jest to bardzo nowoczesne narzędzie stosowane od lat na zachodzie, które stale syskuje coraz większą popularność również w Polsce.

Rekuperatory – zastosowanie w systemach wentylacji

W systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, HVAC, rekuperatory są powszechnie stosowane do ponownego wykorzystania ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego normalnie wydalanego do atmosfery. Urządzenia zazwyczaj składają się z szeregu równoległych płyt z aluminium, tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub włókien syntetycznych, których pary są naprzemiennie ułożone z dwóch stron, tworząc dwa zestawy kanałów usytuowane pod kątem prostym do siebie i które zawierają powietrze zasilające i wywiewane strumienie. W ten sposób ciepło ze strumienia powietrza wywiewanego przenoszone jest przez płyty rozdzielające i do strumienia powietrza nawiewanego. Producenci twierdzą, że wydajność brutto wynosi nawet 80% w zależności od specyfikacji jednostki.

Charakterystykę tego urządzenia można przypisać zależnościom między fizycznym rozmiarem urządzenia, w szczególności odległością ścieżki powietrznej i odległością płytek. W przypadku równomiernego spadku ciśnienia powietrza w urządzeniu mała jednostka będzie miała węższy odstęp między płytkami i niższą prędkość powietrza niż większa jednostka, ale obie jednostki mogą być równie wydajne. Ze względu na konstrukcję krzyżową urządzenia, jego fizyczny rozmiar będzie określać długość drogi powietrza, a gdy się to zwiększy, przepływ ciepła wzrośnie, ale spadek ciśnienia również wzrośnie, a więc rozstaw płytek zostanie zwiększony, aby zmniejszyć spadek ciśnienia, ale to z kolei zmniejszy wymianę ciepła.

Zasadą jest, że rekuperator wybrany dla spadku ciśnienia w zakresie 150-250 paskali (0,022-0,036 psi) będzie miał dobrą sprawność, przy niewielkim wpływie na zużycie mocy wentylatora, ale z kolei będzie miał wyższą efektywność sezonową niż ta dla fizycznie mniejszego, ale o wyższym spadku ciśnienia rekuperatora.

Kiedy odzyskiwanie ciepła nie jest wymagane, typowe jest omijanie urządzenia za pomocą przepustnic umieszczonych w systemie dystrybucji wentylacji. Zakładając, że wentylatory są wyposażone w regulatory prędkości falownika, nastawione na utrzymywanie stałego ciśnienia w systemie wentylacji, wówczas zmniejszony spadek ciśnienia prowadzi do spowolnienia silnika wentylatora, a tym samym zmniejszenia zużycia energii, a z kolei poprawia sezonową wydajność systemu .

W wielu typach procesów spalanie służy do generowania ciepła, a rekuperator służy do odzyskania lub odzyskania tego ciepła w celu jego ponownego użycia lub recyklingu. Określenie rekuperator odnosi się również do wymienników ciepła z przepływem przeciwprądowym używanych do odzyskiwania ciepła w przemyśle chemicznym i rafineryjnym oraz w procesach zamkniętych, takich jak cykl absorpcji wody amoniakalnej lub LiBr-woda. Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.ogrody-mrozowski.pl/

Rekuperator – więcej informacji dla ciekawskich

Rekuperatory są często używane w połączeniu z częścią palnika silnika cieplnego, aby zwiększyć ogólną sprawność. Na przykład w silniku z turbiną gazową powietrze jest sprężane, mieszane z paliwem, które następnie jest spalane i wykorzystywane do napędzania turbiny. Rekuperator przekazuje część ciepła odpadowego z układu wydechowego do sprężonego powietrza, podgrzewając je przed wejściem do stopnia palnika. Ponieważ gazy zostały wstępnie podgrzane, potrzeba mniej paliwa, aby ogrzać gazy do temperatury na wlocie turbiny. Odzyskując część energii zwykle traconej jako ciepło odpadowe, rekuperator może znacznie poprawić wydajność silnika cieplnego lub turbiny gazowej.

Proces przekazywania energii w rekuperatorach

Zwykle przenikanie ciepła pomiędzy strumieniem powietrza dostarczanym przez urządzenie jest określane jako „ciepło jawne”, którym jest wymiana energii lub entalpia, powodująca zmianę temperatury ośrodka (w tym przypadku powietrze), ale bez zmiany wilgotności zadowolony. Jeżeli jednak wilgotność względna lub wilgotność względna w strumieniu powietrza powrotnego są wystarczająco wysokie, aby umożliwić kondensację w urządzeniu, spowoduje to uwolnienie „ciepła utajonego”, a materiał przenoszący ciepło zostanie pokryty warstwą wody. . Pomimo odpowiedniej absorpcji utajonego ciepła, ponieważ część wodnej warstewki odparowuje się w przeciwległym strumieniu powietrza, woda obniży opór cieplny warstwy granicznej materiału wymiennika ciepła, a tym samym poprawi współczynnik przenikania ciepła urządzenia, a zatem zwiększyć efektywność. Wymiana energii takich urządzeń obejmuje teraz zarówno sensowne jak i utajone przenoszenie ciepła; oprócz zmiany temperatury występuje również zmiana zawartości wilgoci w strumieniu powietrza wywiewanego.

Jednak folia kondensacji nieznacznie zwiększy spadek ciśnienia w urządzeniu, a w zależności od rozstawu materiału matrycy może zwiększyć odporność nawet o 30%. Jeśli urządzenie nie zostanie upuszczone, a kondensat nie zostanie prawidłowo odprowadzony, zwiększy to zużycie energii wentylatora i zmniejszy sezonową wydajność urządzenia http://www.wypozyczalnia.biz.pl

Rekuperator to wymiennik ciepła. Dzielimy je na kilka rodzajów:

 rekuperatory z czynnikiem pośrednim – może to być przykładowo glikol lub freon

o obiegu samoczynnym ze zintegrowaną rurką ciepła

o obiegu wymuszonym z zastosowaniem pompy obiegowej

przekaz ciepła poprzez przegrodę płytową:

rekuperatory krzyżowe – powietrze przepływające poprzez prostopadle ustawione do siebie kanały. W jednym z nich przechodzi ogrzane powietrze  z zew. ogrzewając rzędy kanałów z powietrzem z zewnętrz. Wydajność takiego  typu urządzenia mieści  się w przedziale od około  50-70% odzysku. Jednak stosując wymienniki szeregowo jesteśmy w stanie uzyskać wynik nawet 90%

rekuperatory przeciwprądowe – Kanały z powietrzem zostały w nich umieszczone równolegle, dzięki czemu strumień chłodnego powietrza kierowany jest na przeciw ciepłego. Wydajność tego rozwiązania daje nawet do 95% odzysku ciepła pod warynkiem użycia przeciwprądowych wymienników ze spiralnym kształtem kanałów.

Korzyści z zastosowania rekuperacji

95% zaoszczędzonego ciepła mów samo za siebie. Nasze rozwiązania dają same korzyści – nie tylko finansowe. Oprócz zaoszczędzonych pieniędzy zyskujesz również lepsze samopoczucie i lepsze zdrowie dla Ciebie i Twoich najbliższych!

Świadomość

Rozwiązanie dla osób, które cenią optymalizację kosztów i dobro środowiska naturalnego.

Dobra inwestycja

Zwrot kosztów poniesionych na instalcję rekuperatora następuje nawet po kilku latach.

Bezpieczeństwo

Dbasz o zdrowie własne oraz Twoich najbliższych – to najlepiej wykorzystane środki.

Już dziś skontaktuj się z nami i zapytaj o dostępne rekuperatory!

Z nami wybierzesz najlepsze rozwiązania dla Twojego domu. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i zacznij oszczędzać już teraz!

Gotowa strona na sprzedaż

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przy pomocy formularza!
Wymyślona 1,
00-000 Wymyślone
+48 663 144 949
seo@interia.com

Jesteś zainteresowany zakupem tej strony? Napisz do nas i zapytaj o parametry witryny!

0 komentarzy

Rekuperacja – najnowsze rekuperatory – wentylacja mechaniczna
5 (100%) 10 votes